HIP & JOINT

Effektiv kombination

Då hunden diagnotiserats med artros rekommenderar veterinären vanligtvis fiskoljans omega-3-fettsyror och näringsämnen för lederna. De mest undersökta ledtillskotten är glukosamin och kondroitinsulfat. Bakgrunden till rekommendationen finns i WSAVA:s (World Small Animal Veterinary Association) rekommendation från år 2014 som baserar sig på undersökningar. Nutrolin HIP & JOINT är en unik, samverkande produkt. Dagsransonen för exempelvis en 20-kilograms hund innehåller till och med 1400 mg omega-3-fettsyror och 1100 mg näringsämnen för lederna. Fiskoljans och ledtillskottens samverkan är effektivare än separate preparat. Tillsammans minskar de bevisligt inflammationer och smärta i lederna. Då smärtan försvinner börjar hunden röra på sig mer. Och eftersom rörelse är medicinen för lederna, förbättras hundens livskvalitet. Det går även ofta att minska användningen av smärtstillande medicinering.

Testad och undersökt

Nutrolin HIP & JOINT testades i två år innan den kom ut på marknaden år 2013. Det gjordes dessutom en pilotundersökning på Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Forskarna tesade effekten av HIP & JOINT på hundar med kronisk smärt orsakad av artros i höftlederna. Smärtan mättes under uppföljningen med ett smärtindex som är utvecklat av DVM Hielm-Björkmans team. Mätningarna som gjordes under en tre månader lång uppföljningsperiod visade att hundarnas artrossmärta minskade avsevärt (Hielm-Björkman & Seppälä, 2013).

Råvaror av läkemedelskvalitet

Nutrolin HIP & JOINT tillverkas i Finland på en fabrik som övervakas av Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet). Produktens råvaror är av läkemedelskvalitet, av exakt samma råvaror som ledtillskott för människor görs av. Fiskoljan kommer från en fabrik som övervakas av Islands läkemedelsverk. Fiskoljan innehåller i minimum 280 mg/ml inflammationsdämpande omega-3-fettsyror: ETA; EPA; DPA och DHA. Joint Duo-produktens dagsranson innehåller nästan hundra gånger mer omega-3-fettsyror än en daglig dos grönläppad mussla. Nutrolin rekommenderar produkten till hundar i alla åldrar som har artros eller andra ledproblem.

HIP & JOINT 150ml + 60tbl

Den dämpar inflammationer och stöder ledvävnadernas förnyelse.