PUPPY & MOM

Bättre inlärningsförmåga

Den viktigaste fettsyran för valpen är fiskoljans omega-3 DHA. Dens roll för hjärnans, synens, och luktsinnets utveckling är betydande. En tillräcklig nivå av DHA i tikens kost under dräcktigheten och i valpens kost efter avvänjningen garanterar utvecklingen av valpens inlärningförmåga. Intag av omega-3-fettsyror under fostertid och digivning kan dessutom minska risken för atopiska sjukdomar i vuxenlivet. Detta kom fram i en undersökning där forskarna följde med i vilken grad barn till atopiska mödrar insjuknar i atopiska sjukdomar. Nutrolin PUPPY & MOM innehåller mer DHA än vanlig fiskolja. Näringsoljan innehåller dessutom en trygg mängd narturlig E-vitamin.

Nutrolin PUPPY & MOM ges till avelstiken från parning eller från dräktighetens sista tredjedel ända till digivningens slut. Till valparna ges oljan då de övergår till fast föda. Oljan ges ända tills valparna är ca 12 månader gammla.

Ett tryggt omega-3 tillskott

Nutrolin Puppy & Mom är en ren och trygg näringsolja för valpar. Oxiderad olja är skadlig för valpens immunförsvar och för en frisk utveckling av rörelseorganen. Nutrolin har utvecklat en tillverkningsmetod som skyddar alla Nutrolin-oljor mot oxidation. Metoden består av fyra viktiga element: 1) råvarornas höga kvalitet, fiskoljan stabiliseras med, 2) tillsatt vegetabilisk olja och 3) tillsatta antioxidander, 4) dessutom förpackas oljorna i en aluminiumflaska som skyddar de känsliga fettsyrorna mot de skadliga effekterna av ljus och syre.

Fertilitet och omega-3-fettsyror

Om DHA-nivån i avelstikens kropp är låg kan detta påverka tikens chanser att bli dräktig och valpkullens storlek. I en undersökning som innefattade över 17 000 parningar kunde det fastslås att då tikens kost innehåller rikligt med omega-3-fettsyror höjs DHA-nivån i vävnaderna, förbättras chansen att bli dräktig, minskas antalet dödfödda valpar och dessutom hålls storleken på valpkullen uppe även vid upprepade dräktigheter (Kelly 2000). Därför rekommenderar Nutrolin att avelstiken ges Nutrolin PUPPY & MOM redan några veckor innan parning ifall tiken haft valpar tidigare.

PUPPY & MOM 450 ml

Försäkrar valpens inlärningsförmåga.