SENIOR

Den äldre hunden behöver stöd

Den typiska livslusten och rörelseglädjen som förknippas med hundar hör även till den gamla hundens rättigheter. Tyvärr verkar ändå livslusten minska och rörelseglädjen försvinna då hunden åldras. Orsaken är åldersrelaterade besvär och de förändringar i kroppen som dess orsakar: kronisk, låggradig inflammation samt oxidativ stress. Oxidativ stress syftar på ett tillstånd i kroppen då det uppstår en obalans mellan faktorer som orsakar oxidation i cellerna och faktorer som skyddar mor denna oxidation. Rätt näringmässigt stöd hjälper hunden som åldras att upprätthålla sin funktionsförmåga.

Ett tryggt oljetillskott

Nutrolin SENIOR-oljans omega-3-fettsyror, E-vitamin och ubikinon stödjer den äldre hundens kropp. Kombinationen av omega-3-fettsyror och antioxidanter hjälper hunden effektivare än vad dessa gör som separata näringsämnen. Fiskoljans kvalitet och hållbarhet är extremt viktiga aspekter för den gamla hunden eftersom oxiderad olja belastar kroppens naturliga antioxidantskydd. Nutrolin-oljornas skyddmetoder har blivit allt mer effektivare under åren. Tack vare detta var SENIOR det oljepreparat som hade bästa hållbarhet då Charlotte Jacobsens team gjorde en undersökning i ämnet vid Danmarks Tekniske Universitet år 2015.

Dämpar kroppens kroniska inflammation

Då hunden åldras uppstår en kronisk, låggradig inflammation i kroppen som på många vis påverkar hundens funktionsförmåga. Som följd slits hundens leder och muskelmassan minskar allt snabbare. I den äldre hundens kropp försvagas muskelcellernas energifabriker, mitokondrierna. Detta beror delvis på syreredikalernas skadliga inverkan, dvs. på oxidativ stress, och delvis på att det inte finns tillräckligt mycket ubikinon i kroppen. En unghund producerar tillräckligt mycket ubikinon, men då hunden åldras minskas produktionen av ubikinon, dvs. Q10. Ubikinon är både en koentsym och en antioxidant. Som koentsym katalyserar den cellernas energiproduktion och som antioxidant skyddar den cellerna mot syreradikalernas skadliga inverkan som uppstår vid energiproduktion.

Rätt fettsyror, E-vitamin och ubikinon tillsammans

Nutrolin SENIOR är en näringsolja som innehåller fiskolja, E-vitamin och ubikinon. Kombinationen vårdar den gamla hundens kropp på många vis. Tack vare exceptionellt mångsidiga sammansättning av omega-3-fettsyror och antioxidanter är SENIOR även effektiv som näringsmässig stödvård för alla hundar som lider av hjärtsvikt, oberoende av hundens ålder. Enligt forskning stödjer kombinationen av fiskoljans omega-3-fettsyror, E-vitamin och ubikinon hjärtats funktioner (Freeman m.fl. 1998, Sagols & Priymenko 2011).

SENIOR 1000 ml

Stödjer rörligheten och ser efter hjärnan och humöret hos den äldre hunden.